Praktijkovereenkomst

PRAKTIJKOVEREENKOMST* – Welkom bij Haptotherapie Panta Rhei!

1 januari 2023, Tilburg.

Wij verheugen ons om je ter zijde te mogen staan. Om de therapiepraktijk vloeiend te laten verlopen, informeren wij je graag over de gang van zaken in deze praktijkovereenkomst.

Tarief

 • De intake geldt als eerste behandeling en hiervoor geldt dan ook het gangbare tarief.
 • Een sessie haptotherapie of begeleiding duurt 45 tot 60 minuten en kost € 99,- Na 18.00 uur komt er € 10,- bij. Ongeveer 10 minuten voorbereidingstijd en verslaglegging zijn hierbij inbegrepen.

Bij verhindering

 • Afspraken die tenminste 2 werkdagen van tevoren telefonisch, per SMS of whatsapp zijn afgezegd brengen wij niet in rekening. Dit geldt dus niet voor afmelding per email: houd er rekening mee dat de veiligheid van jouw persoonlijke informatie via email, whatsapp en SMS nooit is gegarandeerd!

De afspraaktijd is immers voor jou gereserveerd en anders niet meer in te vullen. Wij hopen op je begrip.

Factuur en betaling

 • Facturen worden na de sessie per email aan je verstuurd om binnen 14 dagen over te maken.
 • Na 14 dagen is de overboeking zichtbaar op de bankrekening van Haptotherapie Panta Rhei te Tilburg, IBAN: NL71 KNAB 0255.406.223. Indien de overboeking dan niet zichtbaar is, wordt per email een betalingsherinnering gestuurd met € 7,50 bijkomende kosten. Als de betalingsherinnering is verstuurd, zijn de administratiekosten onherroepelijk verschuldigd. Bij wederom niet voldoen binnen 2 weken, volgt een 2e herinnering met wederom € 7,50 bijkomende kosten. Indien het bedrag van de 2e betalingsherinnering niet binnen de volgende 14 dagen op de rekening zichtbaar is, dan zijn wij gerechtigd een incassoregeling te treffen. De bijkomende kosten zijn voor jouw rekening.
 • Het is prettig om overmacht van jouw kant ten aanzien van de betaling te bespreken met de therapeut. In overleg kan een passende oplossing worden gevonden en afgesproken.

Zorgvuldigheid, privacy en overleg met derden

 • Wij hechten belang aan een zorgvuldige afsluiting. Daarom stellen wij voor om, na aankondiging in de voorgaande behandeling, tenminste één sessie te nemen voor een gezamenlijke, evaluerende afsluiting.
 • Wij doen er alles aan om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt waarvoor je ze aan ons hebt gegeven: je krijgt ook alleen hierover aanbiedingen of informatie.
 • Mochten er situaties zijn waarover je ontevreden bent, wil ik dit samen bespreken en mogelijk oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan is er via de VVH (beroepsvereniging) een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt via 020-4887116 en een klachtenprocedure.
 • Bij start en bij beëindiging van de therapie informeren wij je huisarts en/of verwijzer (en eventueel tussentijds) schriftelijk over de start, voortgang en resultaten van de therapie.
 • Voor een goede beroepsuitoefening bespreken we bij intervisie- en supervisie anonieme situaties.
 • Belangrijke toestemming bij ondertekening: “Hierbij verleen ik GZ-Haptotherapeut Sandra Curfs, Haptotherapie Panta Rhei aan de Gennepstraat 7 te Tilburg, toestemming om in het kader van en gedurende de looptijd van mijn behandeling overleg te hebben met mijn huisarts / medebehandelaar(s) over de voortgang hiervan en medische gegevens uit te wisselen.”

Met deze praktische afspraken, tezamen met onze vakkundigheid en enthousiasme, staan wij voor een goede begeleiding!

Met warme groet, Sandra Curfs.