Veelgestelde vragen over Haptotherapie

vragen haptotherapie

Voor wie is haptotherapie geschikt?

Haptotherapie is voor iedereen die behoefte heeft om zichzelf verder te onderzoeken. Dat kan zijn naar aanleiding van klachten of problemen waar je alleen niet uit komt. Of dat kan met een ontwikkelingsvraag zijn, omdat je het idee hebt dat je iets wil leren. Lees meer op de pagina Haptotherapie.

Heb je voor haptotherapie een verwijzing nodig van de huisarts?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig. Je kunt direct een afspraak maken. Maak een afspraak.

Wat is het verschil met een psycholoog of maatschappelijk werk?

Psychologen en Maatschappelijk Werkers hebben een verstandelijke en praktische insteek. Dit gebeurt veelal in de gesprekvorm.
Bij de haptotherapie hebben we verschillende werkvormen: het gesprek, oefeningen en het werken op de behandelbank. Daarbij gaat het altijd om aandacht voor jouw beleving.
Het specifieke van de haptotherapie is de directe aanraking van huid op huid. De functie daarvan is de meest directe feedback: je lichamelijke reactie. Jouw lichaam spreekt de waarheid, dat is waar we vanuit gaan. De haptotherapie helpt jou dus om je bewust te worden van wat je lichaam jou vertelt. Lees meer op de pagina Haptonomie.

Wat zijn de kosten?

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten en kost € 79,99. Daarnaast besteed ik tijd aan bijvoorbeeld verslaglegging over de sessie die bij de prijs is inbegrepen. Lees meer op de pagina Tarieven en vergoeding.

Wordt haptotherapie vergoed door de zorgverzekering?

Haptotherapie valt buiten de basisverzekering. Hierdoor laat het gebruik van haptotherapie de eigen bijdrage onaangetast.
Als GZ-haptotherapeut ben ik aangesloten bij de erkende beroepsvereniging VVH (Vereniging Voor Haptotherapeuten). Zodoende vergoeden de meeste verzekeraars de behandelingen in een aanvullend pakket. Bekijk hiervoor het vergoedingenoverzicht van je ziektekostenverzekering of de tabel vergoedingen haptotherapie.

Als je een aanvullende verzekering hebt wordt meestal een deel of soms het hele bedrag vergoed. Dat verschilt per verzekering en per aanvullend pakket. De vergoeding is op te vragen bij je eigen verzekering en valt meestal onder alternatieve geneeswijzen of bewegingstherapie. Haptotherapie Panta Rhei is aangesloten bij de beroepsvereniging VVH (Vereniging Voor Haptotherapeuten). Lees meer op de pagina Tarieven en vergoeding.

Met welke vragen kun je komen?

Je kunt moeite ervaren in je relatie of op je werk, waar je een oplossing voor zoekt. Er kunnen vragen zijn die te maken hebben met onverwerkte ervaringen en gevoelens, verlies of vragen die te maken hebben met het leren van nieuwe vaardigheden. Misschien wil je leren grenzen te stellen of meer voor jezelf op te komen. Je kunt ook vragen hebben over hoe je beter om kunt gaan met stress of hoe je weer lekker in je vel komt. Zelfs als je geen idee hebt wat je vraag is, kun je komen. Dan onderzoeken we samen wat de doelen zijn om aan te werken. Lees meer op de pagina Haptotherapie.

Hoeveel behandelingen zijn er ongeveer nodig?

Dat is lastig in het algemeen te zeggen. Dat hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld wat voor vraag of probleem je ervaart, hoe lang dit al speelt, hoe diep dit ingrijpt in je leven, hoe snel je nieuwe ervaringen kunt inpassen in je leven en wat het moment is dat jij het idee hebt genoeg te hebben geleerd of ervaren om er weer mee verder te kunnen.
Grofweg houd ik aan dat als je een acuut probleem ervaart, je met een sessie of 5-10 meestal een heel eind bent. Als je met een langdurig of diepgaand probleem worstelt zijn er vaak 10-20 sessies nodig en soms meer.

Klopt het dat je in je ondergoed op de behandelbank moet?

De meeste cliënten gaan in ondergoed op de behandelbank. Het bijzondere van de haptotherapie is het gebruik kunnen maken van de directe aanraking. De aanraking van huid op huid is het meest direct, als een spiegel, en daarom waardevol. Als het niet mogelijk is om in ondergoed op de behandelbank te gaan, kijken we waar dat vandaan komt. Dat is dan de situatie waar we mee aan het werk kunnen. Lees meer op de pagina Haptonomie.

Hoe frequent kom ik?

De eerste 3 behandelingen proberen we in drie aansluitende weken te plannen. Als we dan besluiten dat we zinvol samen aan het werk zijn, spreken we samen de gewenste frequentie af. Vaak is het dan nog een aantal keer elke week of om de week. En in de afscheidsfase bijvoorbeeld 1 keer per maand. Geef aan wat voor jou belangrijk is!

Wat is het nut van de aanraking van huid op huid?

Het aanraken van de huid heeft vele voordelen. Allereerst is het te emotioneel voedend. Babies gedijen immers het best bij veel huid-op-huid aanraking. Hoe ouder we worden, hoe minder we vaak aangeraakt worden. Terwijl het ook volwassenen gezond houdt en een bescherming kan zijn tegen bijvoorbeeld stress. Als je verleerd bent om aan te raken of je hebt het nooit zo goed gekund, dan zitten er soms blokkades. Die kunnen zijn ontstaan in je opvoeding of bij latere ervaringen. Door eerst (weer) contact aan te gaan met jezelf en van daaruit met je omgeving kunnen oude ervaringen een plek krijgen. De aanraking kan hier een hulp voor zijn. Dat kan ook aanvankelijk met kleding aan. In goede afstemming wordt gekeken wat goed is voor jou en jouw ontwikkeling.
Verder is de directe aanraking van huid op huid de meest eerlijke manier van communiceren: het lichaam liegt nooit! Het is een spiegel die we in de therapie gebruiken om voelbaar te maken wie je bent en wat je doet. In de directe aanraking kun je letterlijk voelen hoe je in je vel zit. Je kunt er woorden aan geven. Hiermee krijgt het gevoel bestaansrecht. Voelen wordt zo heel concreet in plaats van er over te praten. Ook kun je zo ervaren hoe je omgaat met spanning, druk of pijn. En je kunt ook gaan ervaren of je er misschien op een andere manier prettiger mee om kunt gaan.

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

Een haptonoom heeft een 2-jarige aanvulling op zijn eigen beroep gedaan. Dat kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut of leerkracht zijn, die heeft geleerd meer vanuit zijn gevoel te werken.
Een haptotherapeut heeft minimaal een 4-jarige post-HBO opleiding gedaan (de opleiding die ik heb gevolgd duurde zelfs 5 1/2 jaar geduurd). Daarin leer je een nieuw beroep: haptotherapie.
Ik ben GZ-Haptotherapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging voor haptotherapeuten, de VVH. Deze controleert en waarborgt de kwaliteit van haptotherapiepraktijken en haptotherapeuten. Dit houdt bijvoorbeeld een minimaal aantal verplichte nascholingen in (het op peil houden van ervaring en kennis) en het doen van intervisie met collega's (om kritisch te blijven op jezelf en zelf te blijven groeien in je ervaring).

Ik ga ook naar een psycholoog. Kan dat samengaan met haptotherapie?

Haptotherapie kan in het algemeen goed samengaan met andere therapie of coaching. Het kan elkaar goed aanvullen. Overleg de situatie bij de intake en of er afstemming tussen de betrokken therapeuten nodig en mogelijk is.